Kunnosta järvesi!

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön koordinoima Hiidenveden kunnostus-hanke laati yhteistyössä ja vihtiläisen KN-mainostoimiston kanssa virtuaalisen järvikunnostuspelin, jonka avulla voi tutustua järven kunnostukseen valuma-alueelta käsin. Pelin kehittämiseen ovat osallistuneet lisäksi Syken tutkijat, Vihdin lukion opettajat ja oppilaat. Peli on toteutettu osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GisBloom LIFE+-hanketta, jossa kehitettiin uusia välineitä vesistöjen tilan seurantaan ja kustannustehokkaiden vesienhoitotoimenpiteiden löytämiseen järville sekä rannikkoalueille.

Tiimi kiittää lämpimästi virtuaalisen järvikunnostuspelin laadintaan osallistuneita tahoja, etenkin Vihdin lukion oppilaita ja opettajia!

norppa_mies_web.jpg

 

Tiimissä mukana (aakkosjärjestyksessä)

Sanna Helttunen, Anu Suonpää ja Jenni Tikka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä

Antti Hannuniemi ja Harri Kivi KN-mainostoimistosta

Vihdin lukion biologian opettajat sekä oppilaat

Turo Hjerppe, Pia Rotko ja Sari Väisänen Suomen ympäristökeskuksesta